Det årlige kontingent er sat til kr. 100. Hertil kommer en entréudgift til hver opera eftermiddag på kr. 75.-, og en betaling for deltagelse på ballet-motions-holdet på kr. 200.- pr. måned.