Vi behandling af personoplysninger alvorligt, og vi sikrer en rimelig og gennemsigtig databehandling. Denne persondatapolitik beskriver, hvordan personoplysninger bliver behandlet, når du bruger vores hjemmeside. Angående vores brug af cookies henvises du til vores side “Om cookies”. Odsherred Ballet og Opera er dataansvarlig og sikrer, at personoplysninger bliver behandlet i overensstemmelse med persondatalovgivningen.

Vi har følgende kontaktoplysninger:

Odsherred Ballet og Opera
Lars Krandsvej 4
4500 Nykøbing Sjælland
Tlf: 21 62 01 36

Mail: mail@odsherredballetogopera.dk

Behandlingen af personoplysninger
Vi behandler personoplysninger, som du frivilligt har givet os ved oprettelsen af dit medlemsskab af Odsherred Ballet og Opera eller ved redigeringen af din eksisterende profil, samt oplysninger om din login-historik og tidspunkt for login.

Formålet med vores behandling af dine personoplysninger er følgende:

Visning af de oplysninger du har givet os i forbindelse med dit medlemskab af Odsherred Ballet og Opera til andre medlemmer, der måtte være logget ind (oplysningerne vises KUN til andre medlemmer, der måtte være logget ind).
Optimering af tjenesten og udarbejdelse af statistik
Vi behandler kun oplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde de formål, hvortil oplysningerne er indsamlet.

Opbevaring af oplysninger
Vi opbevarer dine oplysninger indtil du vælger at opsige dit medlemsskab.

Beskeder du har sendt til andre profiler, gemmes i udgangspunkt selvom du sletter din profil. Du kan altid kontakte os, hvis du ønsker visse eller alle beskeder slettet.

Videregivelse af oplysninger
Vi videregiver de personoplysninger, som fremgår på din medlemsside på odsherredballetogopera.dk, til andre medlemmer der er logget ind med henblik på at udbrede kendskabet til dig og de oplysninger, du har givet os. Derudover videregiver vi dine personoplysninger til andre, såfremt vi er forpligtet hertil via lovgivning.

Dine rettigheder
Hvis du ønsker at gøre brug af nedenstående rettigheder, skal du kontakte os gennem de kontaktoplysninger, som er oplistet øverst i persondatapolitikken.
Vi behandler og svarer på din henvendelse så hurtigt som muligt.

Ret til indsigt i personoplysninger
Du har ret til at få indsigt i de persondata odsherredballetogopera.dk behandler om dig, jf. persondataforordningen.

Berigtigelse eller sletning af personoplysninger
Hvis du mener, at de oplysninger, som odsherredballetogopera.dk behandler om dig er urigtige eller ikke er korrekte, har du ret til at få dem rettet eller slettet.
Hvis vi er enige med dig i, at de oplysninger, som vi behandler, er urigtige eller ikke-korrekte, sletter eller korrigerer vi snarest muligt disse oplysninger.

Sletning eller berigtigelse vil dog ikke ske, hvis odsherredballetogopera.dk er retlig forpligtet til at opbevare alle eller dele af dine persondata, eller det er nødvendigt at opbevare disse persondata, for at et retskrav kan fastlægges eller forsvares. I så fald vil odsherredballetogopera.dk kun opbevare de oplysninger, som vi er retlig forpligtet eller berettiget til og vil slette øvrige persondata om dig.

Tilbagekaldelse af samtykke
Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke til odsherredballetogopera.dk behandling af dine persondata helt eller delvist tilbage, jf. persondataforordningen.

Trækker du samtykket til behandling af data, der er nødvendige for brugen af odsherredballetogopera.dk, tilbage vil vi være nødsaget til at slette samtlige dine data, idet din medlemskabsprofil ikke vil fungere uden disse nødvendige data.

For at trække samtykket delvist tilbage, kan du blot slette de data du ikke længere ønsker vi behandler.

For at trække samtykket helt tilbage, skal du blot anmode os om at slette alle de data, vi har om dig.

Indsigelse
Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse imod odsherredballetogopera.dk’s behandling af dine persondata. Du kan ligeledes gøre indsigelse, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med gældende regler eller det samtykke, som du har givet odsherredballetogopera.dk, jf. persondataforordningen.

Klage
Hvis du ønsker at klage over behandlingen af dine personoplysninger, har du ret til at indgive en klage til Datatilsynet, som har følgende kontaktoplysninger:

Datatilsynet
Adresse: Borgergade 28, 5, 1300 København K
Telefonnr.: 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk
Hjemmeside: www.datatilsynet.dk